Connect with us

Excel Eğitmeni -Yazar Ömer BAĞCI | Blog

=IF(F9>0;IPMT(5%/30;1;365;-C9)*F9;0) formülünü nasıl açıklanır?

Eğitim

=IF(F9>0;IPMT(5%/30;1;365;-C9)*F9;0) formülünü nasıl açıklanır?

IPMT fonksiyonu İle Faiz tutarı Excel’de nasıl hesaplanır.

Excel’deki =IF(F9>0;IPMT(5%/30;1;365;-C9)*F9;0) formülünü adım adım açıklayalım. Bu formül, belirli bir koşul altında faiz ödemesi hesaplamak için kullanılır. Aşağıda formülün her bir bölümünü detaylı bir şekilde açıklayacağım:

 1. IF Koşulu (IF): IF fonksiyonu üç argüman alır: bir koşul, koşul doğru olduğunda döndürülecek değer ve koşul yanlış olduğunda döndürülecek değer. Bu durumda, F9>0 koşulu kontrol edilir. Eğer F9 hücresindeki değer 0’dan büyükse, formül IPMT fonksiyonunu çalıştırır. Eğer değilse, formül sonucu 0 olur.
 2. IPMT Fonksiyonu (IPMT):IPMT fonksiyonu, belirli bir dönem için ödenen faizi hesaplamak için kullanılır. Bu fonksiyon dört ana argüman alır: faiz oranı, mevcut dönem, toplam ödeme sayısı ve anapara miktarı.
  • Faiz Oranı: 5%/30 burada yıllık faiz oranını temsil eder ve bu oranı 30’a bölerek aylık faiz oranını hesaplarız.
  • Mevcut Dönem: 1 Bu, faiz ödemesinin hesaplandığı dönemi belirtir. Bu durumda, ilk dönem için faiz hesaplanır.
  • Toplam Ödeme Sayısı: 365 Bu, kredinin toplam geri ödeme süresini gün olarak belirtir.
  • Anapara Miktarı: -C9 Bu, kredinin başlangıç anaparasını belirtir. Negatif değer kullanılmasının sebebi, ödeme yapıldığında anaparanın azalmasını temsil etmesidir.
 3. Çarpım (*F9): IPMT fonksiyonunun sonucu, F9 hücresindeki değerle çarpılır. Bu, ödenecek faizin, F9 hücresinde belirtilen bir miktarla ayarlanması anlamına gelir. Bu, örneğin faiz ödemesinin bir kısmının yapıldığı durumlar için kullanılabilir.
 4. Sonuç: Eğer F9 hücresindeki değer 0’dan büyükse, belirtilen koşullara göre hesaplanan faiz miktarını döndürür. Eğer F9 değeri 0 veya daha küçükse, sonuç 0 olur.

Bu formül, genellikle finansal modellemede, özellikle de ödeme planları oluştururken kullanılır. Örneğin, bir kredi için aylık faiz ödemelerini hesaplarken kullanılabilir. Formüldeki oranlar ve süreler, gerçek dünya senaryosuna göre değiştirilebilir. Tüm Excel eğitimleri için vidoport.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

Eğitim

To Top