Connect with us

Excel Eğitmeni -Yazar Ömer BAĞCI | Blog

MAC Excel’de Eğer Formülü Kullanımı

Eğitim

MAC Excel’de Eğer Formülü Kullanımı

“EĞER” formülü, özellikle finansal analizlerde, veri filtrelemede, hata kontrolünde ve koşullu hesaplamalarda yaygın olarak kullanılır.

Mac’te Excel‘de “EĞER” formülü, temel mantıksal bir işlemdir ve Windows sürümündeki kullanımı ile büyük ölçüde benzerdir. “EĞER” formülü, belirli bir koşulun doğru (TRUE) ya da yanlış (FALSE) olup olmadığını kontrol eder ve buna bağlı olarak iki farklı sonuçtan birini döndürür. İşte formülün temel yapısı ve birkaç kullanım örneği:

EĞER Formülünün Yapısı

=EĞER(koşul, doğruysa_değer, yanlışsa_değer)

  • koşul: Test edilecek koşul veya ifade.
  • doğruysa_değer: Koşul doğruysa (TRUE) döndürülecek değer.
  • yanlışsa_değer: Koşul yanlışsa (FALSE) döndürülecek değer.

Kullanım Örnekleri

  1. Basit Koşul Testi:EĞER(A1>100, "Büyük", "Küçük") Bu örnek, A1 hücresindeki değerin 10’dan büyük olup olmadığını kontrol eder. Eğer A1 hücresindeki değer 100’dan büyükse “Büyük” yazısını, değilse “Küçük” yazısını döndürür.
  2. Sayısal Değer Döndürme:excelCopy code=EĞER(B2<0, 0, B2) Bu örnekte, B2 hücresindeki değer negatifse 0 döndürür, değilse B2 hücresindeki değeri döndürür.
  3. Başka Bir Hücreye Bağlı İşlem:excelCopy code=EĞER(C1="Evet", D1*10, D1/10) Burada, C1 hücresinde “Evet” yazıyorsa, D1 hücresindeki değeri 10 ile çarpar; “Evet” yazmıyorsa D1 hücresindeki değeri 10’a böler.

“EĞER” formülü, özellikle finansal analizlerde, veri filtrelemede, hata kontrolünde ve koşullu hesaplamalarda yaygın olarak kullanılır. Bu formül, daha karmaşık mantıksal işlemler için “VE”, “VEYA” ve “DEĞİL” gibi diğer mantıksal işlevlerle birleştirilebilir.

Excel’de EĞER Formülü kullanımını öğrenmek istiyorsanız, vidoport.com üzerindeki MAC Excel eğitim videolarından yararlanabilirsiniz.

Eğitim

To Top