Connect with us

Excel Eğitmeni -Yazar Ömer BAĞCI | Blog

ChatGPT Excel ile iç içe EĞER, EĞER VE Kullanımı

Excel

ChatGPT Excel ile iç içe EĞER, EĞER VE Kullanımı

Bir maliyet tablosunda prim yada benzeri hesaplamalar yapmak için ChatGPT yapay zeka programını kullanabiliriz.

Bir maliyet tablosunda prim yada benzeri hesaplamalar yapmak için ChatGPT yapay zeka programını kullanabiliriz. ChatGPT ile Excel sorularınızı çözmek için, genel sorular yerine aşağıdakine benzer şekilde daha detaylı sorular sormanız gerekir.

Örneğin;

Aşağıdaki gibi bir tabloda hesaplama yapmak için;

ChatGPT Promtuna aşağıdaki gibi yazmamız gerekir.

E2 hücresine tıklayarak,

B2 hücresindeki maliyet verileri üzerinden üzerinden D2 hücresindeki değerlere göre,

% Fark sütunundaki değer %10’dan Küçükse Maliyet sütunundaki değerini,

%10-%30 arasında ise D2 hücresindeki değerin %10 Fazlasını,

%30-%40 arasında ise %20 Fazlasını,

%40’dan büyükse yine %25 fazlasını bularak,

Hata olan hücrelerde ise Maliyet sütunundaki değeri getirecek olan Eğer formülünü yazınız.

ChatGPT Cevabı:

B2 hücresindeki maliyet değerlerini, D2 hücresindeki yüzde fark değerlerine göre kategorize edip belirli bir hesaplama yapan bir Excel formülü yazacağınızı anlıyorum. Türkçe Excel’de bu işlem için EĞER ve VE fonksiyonlarını kullanarak bir formül yazabilirsiniz.

Yüklediğiniz resimdeki talimata göre, E2 hücresi için yazılacak formül şöyle olacaktır:

=EĞER(D2<10%, B2, EĞER(VE(D2>=10%, D2<30%), B2*1.1, EĞER(VE(D2>=30%, D2<40%), B2*1.2, EĞER(D2>=40%, B2*1.25, B2))))

Bu formülde:

  • İlk EĞER fonksiyonu, D2 hücresindeki değerin %10’dan küçük olup olmadığını kontrol eder. Eğer bu koşul doğruysa, B2 hücresindeki maliyet değerini direkt olarak döndürür.
  • İkinci EĞER içindeki VE fonksiyonu, D2 hücresindeki değerin %10 veya daha fazla ve aynı zamanda %30’dan küçük olup olmadığını kontrol eder. Bu koşullar sağlanırsa, B2 hücresindeki maliyet değerinin %10 fazlasını hesaplar.
  • Üçüncü EĞER içindeki VE fonksiyonu, D2 hücresindeki değerin %30 veya daha fazla ve aynı zamanda %40’dan küçük olup olmadığını kontrol eder. Bu koşullar sağlanırsa, B2 hücresindeki maliyet değerinin %20 fazlasını hesaplar.
  • Dördüncü EĞER fonksiyonu, D2 hücresindeki değerin %40 veya daha fazla olup olmadığını kontrol eder. Bu koşul doğruysa, B2 hücresindeki maliyet değerinin %25 fazlasını hesaplar.
  • Eğer bu koşullardan hiçbiri sağlanmıyorsa, “Hata” metnini döndürür.

Formüldeki yüzde değerlerini Excel’de doğrudan yazarken, % işareti kullanılarak yazıldığına emin olun. Örneğin, %10 yazmak için 0.1 yerine %10 yazmalısınız. Bu formülü E2 hücresine yazdıktan sonra ihtiyaç duyduğunuz hücre aralığına kadar sürükleyebilirsiniz.

Excel

To Top